Yasal Açıklamalar

MERSİS No: 0368026675000014 
Ticaret Sicil Müdürlüğü: Ankara Ticaret Odası 
Sicil No: 39520 
Ticaret Unvanı: Ersa Mobilya Sanayi Anonim Şirketi Ticari Merkezi: 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:17, Sincan 06935 Ankara 

27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ 

27001 iş güvenliğiyle ilgili karşılaşılabilecek tehditlere karşı sistemimizin güvenliğini güvence altına alabilmek ve sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla; 

- ISO/IEC 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak işletmeyi, 

- Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve sözleşmesel yükümlülüklere uymayı 

- Bilgi güvenliği ile ilgili olarak gerekli malzeme, makine, ekipman, iş gücü, zaman gibi ihtiyaçlar konusunda çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamayı, 

- Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmeyi, 

- Sürekli iyileşmeyi, 

- Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ 

Firmamız; satıştan, satış sonrası hizmete kadar geçen tüm süreçlerde çevreyi korumak ve çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Çevre Politikası hazırlamıştır. Bu amaçla firmamız; 

- Yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun / mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı, 

- Faaliyetlerimizi yürütürken çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı, 

- Çevreye zarar vermeyen malzemeleri temin etmeyi ve üretmeyi, 

- Atıklarımızı azaltmayı, geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı ise çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi, 

- Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda değerlendirmeler yaparak, sürekli iyileştirme ve geliştirmeler yapmayı, 

- Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturarak, gelişmesi için onları bu yönde desteklemeyi taahhüt eder.