Type the product name you want to search.

DANIEL & OLIVER PIVA

-

Öncelikle, röportaj ricamızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize kısaca kendinizden söz eder misiniz?

Paolo’nun üç oğlunun en büyüğü olan Oliver, 1972'de doğdu. Mimarlık eğitimi sırasında Wilhelm Holzbauer ile çalıştı ve Venedik'teki IUAV'den mezun olduktan sonra Paolo'nun stüdyosunda çalışmaya başladı. 1974 doğumlu Daniel da mimarlık eğitimi aldı; Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi'nde Borek Sipek ile çalıştı ve endüstriyel tasarım bölümünden mezun oldu.

Babamızın stüdyosunda hem mimarlık hem de tasarım alanında birlikte çalıştık.

Babamızı iki yıl önce beklenmedik bir şekilde kaybettikten sonra onunla çalışırken edindiğimiz deneyimleri esas alarak yolumuza devam etmeye karar verdik.

Dünyanın önde gelen mimar ve tasarımcılarından birinin çocukları olarak büyümek nasıldı? Paolo Piva’nın algısının ve kişiliğinin kişisel ve mesleki yaşamlarınızı derinden değiştirdiğine inanıyoruz.

Çok güçlü bir karaktere sahip olan Paolo Piva’nın tasarım ve yaşamdaki ilkeleri ve ifadeleri son derece tutarlıydı. Elbette, her şeyden önce babamızdı. Hem bir tasarımcı hem insan olarak, ondan öğreneceğimiz çok şey vardı. Mimari, tasarım ve sanat bizim için olağan şeylerdi; bu kavramlarla büyüdük.

Paolo Piva'nın mimarlığa ve tasarıma hayranlık ve tutkuyla bağlı olduğunu ve yaşamı boyunca bu bağı koruduğunu biliyoruz. Bu denli büyük hayranlık ve motivasyonun ardında ne yatıyordu?

Babamızın işini kurduğu yıllarda, tasarım hâlâ büyük ölçüde insan ilişkilerine ve hedef objeye dayalıydı; bilgisayar çizimleri günümüzdeki kadar önemli bir rol oynamıyordu. Tasarımın bağımsız bir meslek olarak yerleşmeye başladığı zamanlarda büyük bir kavramsal özgürlük vardı. Bunun, motivasyonun itici gücü olduğuna inanıyoruz.

_MG_2476
_MG_7615

Bildiğiniz gibi Ersa Life, ofis mobilyaları sektöründe 60 yıllık deneyime sahip Ersa'nın yaşam alanları için geliştirdiği ilk ürün serisini oluşturuyor. Aynı zamanda Paolo Piva ve sizin ilk kez bir Türk markasıyla işbirliği yaptığınız seri de bu. Yeni Ersa Life serisi ve sizin Paolo Piva ile tasarladığınız ve geliştirdiğiniz ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Paolo Piva, Ersa ile tanıştığında bu aile şirketine anında yakınlık duydu ve kuşaktan kuşağa geçen zengin deneyim üzerine inşa edilen bu yenilikçi girişim için tasarım yapmayı çok istedi. Kişisel ilişki ve tartışma ruhu, ona kariyerinin başlangıcında hissettiği coşku ve motivasyonu anımsatmıştı.

Ersa Life için geliştirdiğimiz ürünlerde Paolo Piva’nın geçici modaların ötesine uzanan zamansız tasarım anlayışını izliyoruz. Paolo’nun ürünlerindeki zarafet, dengeli orantıları arayışından geliyor.

Ersa, 60. yılını iyi tasarım ve miras tutkusunu vurgulayan “İyi Tasarımın 60 Yılı” sloganıyla kutluyor. Bu kavramların size çok aşina kavramlar olduğuna inanıyoruz. Sizin için “iyi tasarım” ne anlama geliyor ve sizce miras tasarımda nasıl bir rol oynuyor?

İçinde yaşadığımız maddi ortamın tasarlanması ve şekillendirilmesi büyük sorumluluk gerektiriyor. Çocuklarımız kullandıklarında hâlâ geçerli olan şeyler tasarlamaya çalışıyoruz. Miras, aynı zamanda bir hazine ve sorumluluk anlamına geliyor.

Mirastan söz etmişken, Ersa Life için tasarladığınız koleksiyon, çağdaş ve modern nitelikleriyle de öne çıkıyor. Tasarım yaklaşımınızın geçmişi kucakladığını ama aslında gelecek tarafından şekillendirildiğini söyleyebilir miyiz?

Paolo Piva’nın tasarımlarından yola çıkıp dayanıklı olacağını düşündüğümüz bir tasarım yaklaşımının peşinden gidiyoruz. 

Studio Piva'nın kurucu ortakları olarak Paolo Piva ile yıllarca süren yakın işbirliğini esas alan bir şirket inşa ettiniz. 2007 yılında kurduğunuz şirkette mimarlık ve tasarım alanında bireysel fikirler ve kavramlar geliştiriyorsunuz. Mimari ve tasarımın geleceğine dair neler sizi heyecanlandırıyor?

Toplumumuzun, yaşam tarzlarımızın, işimizin ve ürün geliştirmenin karmaşıklığındaki dinamik değişimler, tasarımcılık mesleği için heyecan verici bir meydan okuma sunuyor. Bu nedenle, cevaplarını bulmak istediğimiz ve merak ettiğimiz pek çok değişen ihtiyaç ve “yeni” sorular var.

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.


AKINERİ NEFESLİ SAZLAR MEYER OBJECTS