Type the product name you want to search.

Sosyal Alanların Yaratıcılık ve İnovasyona Etkisi

Yüksek tempolu küresel ekonomi içinde firmalar, üzerlerinde yenilikçi olma baskısını taşıyorlar. Endüstri, ürün veya hizmet ne olursa olsun, yenilikler yenilikçi fikirlere sahip insanlar tarafından gerçekleştirilebiliyor. Her şeyin başlangıcı yeni ve yaratıcı bir fikir, peki ama bu fikirler nasıl yeşerir?

Başlangıç için en doğru adım başarılı insanları bir araya getirmek. Bir sonraki adım, bu kişilerin üretebilmeleri için odaklanma ve fikirlerini toparlamalarına imkan sağlayacak olanakları onlara sunmaktan geçiyor. Bir fikrin yakalandığı an ise insanların yeniden odaklanarak bu fikri ölçüp biçmeleri ve sağlamasını yapmaları gerekiyor.

Yaratıcılığın ve yeniliklerin gün yüzüne çıkabilmesi için mekan tasarımının insanların odaklanma yeteneğini koruması ve aşağıdaki gibi bireysel ve gruplar için mekanlar sağlanarak destekleyici davranışları teşvik etmesi gerekiyor.

· Bireysel Odaklanma: Yoğun odaklı çalışma ve problem çözmenin gerçekleştiği yerler

· Grup Odaklanması: İşbirliği, kavrayış / derin düşünme, iletişim ve bağ kurmanın gerçekleştiği yerler

· Bireysel Yenilenme: Zorlanma, yenilenme ve rahatlamayı teşvik eden bir alan

· Grup Yenilenmesi: Zorlanma, yenilenme ve sosyalleşmeyi teşvik eden bir alan

İşyerindeki bu faaliyet ritmine değer veren ve bunu teşvik eden kuruluşlar, yenilik çabalarını ve en temel gerekliliklerini geliştirebilirler.

Bu süreçte gereken destekleyici aktivitelerin sağlandığı sosyal alanlar; esnek, ortak ve ilham veren sosyal alanlardır; böylece çalışanlar bir araya gelebilir, bağ kurabilir ve yenilenebilirler.

Kaynak:

http://blog.haworth.com/content/spark/en/articles/2019/how-social-spaces-foster-creativity-and-innovation.html

_MG_2034
_MG_2065
_MG_2084
_MG_2088Base 2019 Neden Doğal Işık Verimli ...