Aramak istediğiniz ürünü yazın

Datumm

Ersa, Türkiye’deki modern mobilya tasarımı üzerine bilimsel bir araştırma projesi olan Datumm’a katkıda bulundu.

Bir tasarım elemanı olarak mobilya, tasarım kuramı ve tarihinin önemli bir parçasıdır. Tarihte, hem mimari bağlamın parçası, hem de bağımsız olarak rol almıştır. 20. yüzyılın başlarında modernizmin ortaya çıkışını tüm mobilya tarihi içinde bir mihenk taşı olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak mobilyanın 20. yüzyılda Türkiye’deki tarihine bakıldığında, bu konudaki literatürün pek de geniş olduğu söylenemez. Modern mimarlık kültürünün Türkiye’deki gelişimi hakkındaki tarih yazımı, mimarlık tarihi çerçevesinde oldukça kapsamlı tartışılmış konulardan biri olarak karşımıza çıktığı halde iç mekânın önemli bir elemanı olan mobilyaya yeterince vurgu yapılmadığı görülüyor. Bu projenin amacı, Türkiye’de tasarlanmış ve üretilmiş modern mobilyayı öne çıkarmak ve bu konudaki boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmaktır.

www.datumm.org 

20150206_182558
20150206_182601
20150206_182532
Untitled-1

İlk etabı, resmî olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (A1308001/BAP-A024-K no.lu Proje) olarak 2 Eylül 2013-2 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen proje 4 bileşenden oluşuyor: Sergi, katalog, belgesel film ve sayısal arşiv. Sergi ürünleri, literatür araştırmasıyla elde edilen bilgiler ve uzmanlarla yapılan görüşmeler yoluyla ulaşılan mobilyalardan oluşuyor. Mobilyaların sergi kapsamındaki sunumu, 73 adet özgün / tarihi modern mobilyanın kendisini, 113 mobilya ya da mobilya grubunun ise mobil bir fotoğraf stüdyosu aracılığıyla profesyonel biçimde çekilmiş fotoğraflarını içeriyor. Bu sayısal arşivin, bilginin genişlemesi ve sistemli bir biçimde iletilmesini sağlayacak bir ortam gibi rol alması planlandı. Bugün, zor olsa da bu önemli dönemlere ait tarihi mobilyaları bulmak hâlâ mümkün. Ancak, özellikle mobilyanın sahibi değişmişse ya da kurumlar tarafından koruma altında değilse, gelecekte izlerini sürmek ve korumak her zaman mümkün olamıyor. Kapsamlı bir dokümantasyon, 20. yüzyıl Türkiye’sindeki modern mobilya hakkında tarih yazımına yardımcı olacaktır.

Datumm - Dokümantasyon ve Arşivleme Türkiye'de Modern Mobilya

www.datumm.org


İş yeri stratejinizi opti... Cevher Kamusal Şahanelik