Yasal Açıklamalar

MERSİS No: 0368026675000014 
Ticaret Sicil Müdürlüğü: Ankara Ticaret Odası 
Sicil No: 39520 
Ticaret Unvanı: Ersa Mobilya Sanayi Anonim Şirketi 
Ticari Merkezi: 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:17, Sincan 06935 Ankara

KALİTE POLİTİKAMIZ

Çeyrek asırdır ürünlerimizin kalitesi, dürüstlüğümüz ve zamana verdiğimiz değer sayesinde varlığımızı sürdürmekteyiz. Bunun bilincinde olarak ISO’ nun sektörümüz için ortaya koyduğu standartla tanıştık. Bu standartla tanıştığımız günden bu yana, ürünlerimizdeki kaliteyi; yönetim, satın alma, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar her alana taşıdık. Bu sayede dürüstlük ilkemiz netleşti, zamana verdiğimiz önem gözle görülür bir hal aldı.                                                                            

Kalitenin sürekli teknolojiyle beslenmesinin, firmamızın gelişimi ve devamı için vazgeçilmez bir unsur olduğunun bilincinde olarak;

 - İstenen ürünü, istenen zamanda, istenen kalitede ve en düşük maliyetle karşılamayı,

 - Müşteri memnuniyetini artırmak için; teknolojik gelişmeleri takip ederek, müşterilerimizden elde ettiğimiz bilgiler ile ürün ve hizmet kalitemizde sürekli iyileştirme sağlamayı,

- Müşterilerimize, ulusal ve uluslararası kabul edilmiş değerler ve standartlarda ürün ve hizmet sunmayı,

- Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve taşeronlarımızın beklenti, istek ve önerilerini dikkate alarak, yürütülen faaliyetlerde tam katılımlarını sağlamayı,

- Çalışanlarımızın ortak katılımı ve çabaları ile kurduğumuz Kalite Yönetim Sistemimizin şartlarına uymayı, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve

- Bu amaçlara uygun olarak maddi kaynaklarımızı ve insan kaynaklarımızı seferber etmeyi  amaçlıyoruz.               


ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamız; satıştan, satış sonrası hizmete kadar geçen tüm süreçlerde çevreyi korumak ve çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Çevre Politikası hazırlamıştır.  Bu amaçla firmamız;

- Yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun / mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,

- Faaliyetlerimizi yürütürken çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı,

- Çevreye zarar vermeyen malzemeleri temin etmeyi ve üretmeyi,

- Atıklarımızı azaltmayı, geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı ise çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi,

- Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda değerlendirmeler yaparak, sürekli iyileştirme ve geliştirmeler yapmayı,

- Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturarak, gelişmesi için onları bu yönde desteklemeyi

taahhüt eder.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Firmamızda çalışan tüm personele sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak, olası kazaların önüne geçebilmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinci yaygınlaştırmak amacıyla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası hazırlanmıştır. Bu amaçla;

 - İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yürürlükteki yasal şartlara uymayı,

- Tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,

- Yürütülen faaliyetler esnasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumda, kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,

- İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışanlarımızı eğitmeyi, bilinçlendirmeyi ve katılımlarını sağlamayı,

- Sistemin işleyişini Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında gözden geçirilerek, uygunluğu ve işleyişi değerlendirip, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi güvence altına almayı,

- Sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakları ayırmayı taahhüt ederiz.


BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

27001 iş güvenliliğiyle ilgili karşılaşılabilecek tehditlere

karşı sistemimizin güvenliğini güvence altına alabilmek ve sistemin

sürekliliğini sağlamak amacıyla;

- ISO/IEC 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak işletmeyi,

-Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve sözleşmesel yükümlülüklere uymayı,

- Bilgi güvenliği ile ilgili olarak gerekli malzeme, makine, ekipman, iş gücü, zaman gibi ihtiyaçlar konusunda çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamayı,

- Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmeyi,

- Sürekli iyileşmeyi,

- Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.