Yasal Açıklamalar

MERSİS No: 0368026675000014 
Ticaret Sicil Müdürlüğü: Ankara Ticaret Odası 
Sicil No: 39520 
Ticaret Unvanı: Ersa Mobilya Sanayi Anonim Şirketi 
Ticari Merkezi: 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:17, Sincan 06935 Ankara
27001
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ
27001 iş güvenliliğiyle ilgili karşılaşılabilecek tehditlere
karşı sistemimizin güvenliğini güvence altına alabilmek ve sistemin
sürekliliğini sağlamak amacıyla;
- ISO/IEC
27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak
işletmeyi,
-Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve sözleşmesel yükümlülüklere uymayı,
- Bilgi
güvenliği ile ilgili olarak gerekli malzeme, makine, ekipman, iş gücü, zaman gibi ihtiyaçlar konusunda çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamayı,
- Bilgi
varlıklarına yönelik riskleri yönetmeyi,
- Sürekli
iyileşmeyi,
- Bilgi
güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri
geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamız; satıştan, satış sonrası hizmete kadar geçen tüm süreçlerde çevreyi korumak ve çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Çevre Politikası hazırlamıştır.  Bu amaçla firmamız;

- Yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun / mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,

- Faaliyetlerimizi yürütürken çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı,

- Çevreye zarar vermeyen malzemeleri temin etmeyi ve üretmeyi,

- Atıklarımızı azaltmayı, geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı ise çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi,

- Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda değerlendirmeler yaparak, sürekli iyileştirme ve geliştirmeler yapmayı,

- Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturarak, gelişmesi için onları bu yönde desteklemeyi

taahhüt eder.

ÇY.FR.004    Revizyon No  :  0.0

   Revizyon Tarihi  :   -

   Yayın Tarihi  :27.12.2007