Ersa Mobilya | Site Kullanım Koşulları Ersa Mobilya | Site Kullanım Koşulları
Ersa Mobilya | Site Kullanım Koşulları

Site Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

 • Bu internet sitesinde (“Site”) sunulan hizmetler Ersa Mobilya San. ve Tic. A.Ş. (bundan böyle kısaca “Ersa” olarak anılacaktır.) tarafından sunulmaktadır. Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Ersa’ya aittir. İşbu kullanım koşullarını, Site içeriğini ve Site’de yer alan bilgileri Ersa takdirine göre gerekmesi halinde değiştirebilir. Site’ye erişim sağlayan her kişi, Ersa tarafından işbu kullanım koşullarında yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılır.
 • Tanımlar
  Site:
   Ersa tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir. Kullanıcı: Ersa’nın internet sitesini ziyaret eden kişidir.
 • Kullanım Koşulları: Kullanıcılar ile Ersa arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
 • Genel Koşullar
  Site üzerinden sunulacak hizmetlerin kapsamı ve niteliği Ersa’nın takdirindedir.
 • Site üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu başka internet sitelerine link verilebilir. Bu linkler Kullanıcılara Site’nin kullanımı konusunda yardım sunma hedefiyle eklenmiş olup herhangi bir internet sitesinin veya o sitenin sahibinin desteklendiği veya link verilen içeriklere dair garanti verildiği anlamına gelmemektedir. Bu bağlamda, Site içindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri hakkında Ersa her türlü sorumluluktan ari tutulmuştur.
 • Ersa, Site’de yer alan içeriklerin doğruluk ve güncelliğini sağlamak adına makul çabayı göstermektedir. Lakin, söz konusu çabaya rağmen, Site’nin güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmemekte ve ilgili bilgilerin güncel olup olmadığı veya kısmen veya tamamen doğru olup olmadığı konusunda Ersa’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Kullanıcı Site’de bulunan dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan arındırılamamış olabileceğini ve bu konularda Ersa’nın veya Site’nin garanti vermediğini kabul eder. Bu gibi programların veya materyallerin sebep olabileceği Kullanıcıların veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlar konusunda Ersa’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site nezdinde yaptığı her nevi işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Kullanıcılar Ersa ve/veya üçüncü bir kişinin haklarını ihlal edecek herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcıların Site nezdindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Ersa’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı’nın Ersa’nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satması, işlemesi, paylaşması, dağıtması veya sergilemesi yasaktır.
 • Site içeriğinin yasal sahibi Ersa’dır. Site’de yer alan fikirler, bilgiler, resimler, tasarımlar vb. fikri mülkiyet hakları ve işbu Site’nin sunumu Ersa’nın veya Ersa’ya lisans veren ilgili kuruluşların mülkiyetindedir. Kullanıcı, Site’deki veya Site uzantılarındaki herhangi bir fikri mülkiyet hakkına tabi bir unsurun kopyalanması, söz konusu unsurda değişiklik yapılması, unsurun çoğaltılması veya yayımlanması, dağıtılması, gönderilmesi, kısmen veya tamamen indirilmesi veya satılmasının yasak olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Ersa’nın ilgili yasağa aykırı davranan kişiler konusunda her türlü hukuki hakka sahip olduğunu kabul eder.
 • Ersa; Kullanıcı’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site’nin hangi sayfalarını ziyaret ettiği, domain ve browser tipi, Site’yi ziyaret tarihi, saati vs bilgileri istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
 • Zararlar
  Ersa, Site’ye erişilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, herhangi bir sebeple doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Ersa, herhangi bir sebeple Site üstündeki işlemlerde hata veya kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, Ersa’nın; Site’ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi ya da Site’nin kullanılması sonucunda, doğmuş veya doğabilecek her nevi sorumluluktan, her türlü masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ari kılındığını kabul ve beyan etmektedir.
 • Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
  İşbu Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanacak uyuşmazlıklar Türk Hukuku’na tabidir. Söz konusu uyuşmazlıklar konusunda Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 • Yürürlük
  İşbu Kullanım Koşulları Ersa tarafından Site’de ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu sözleşme hükümlerini Site’yi kullanmakla birlikte kabul etmektedirler. Ersa, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, Site’de yayınlanır ve yayınlama tarihinde yürürlüğe girer.